Αυτή η ιστοσελίδα για το προγραμμα 2012 είναι μονο στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά.

Διεθνής  Διαγωνισμός ΑΓΩΝ  ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΙΙ 2012. Για πληροφορίες επιλέγετε το πρόγραμμα 2012 άνω στην γλώσσα που θέλετε !
Για την προαγωγή διεθνώς των ελληνικών κλασσικών γραμμάτων με την ποίηση και την μουσική σύνθεση! 
Τόσον για μαθητές από 15 χρόνων όσον και για ενήλικους.