-" ?> Έργα - Προγράμματα

Έργα

Φιλοσοφώντας Αττικιστί     Χορωδίες, ορχήστρες, δημιουργικές ομάδες

Προγράμματα     Διαγωνισμοί      Χειμερινή διαμονή      Εντυπώσεις

2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

Διεθνής Διαγωνισμός ΑΓΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΙΙ 2012.
Για πληροφορίες επιλέγετε το πρόγραμμα 2012 άνω στην γλώσσα που θέλετε!
Για την προαγωγή διεθνώς των ελληνικών κλασσικών γραμμάτων με την ποίηση και την μουσική σύνθεση! 
Τόσον για μαθητές από 15 χρόνων όσον και για ενήλικους.