-" ?> Έργα - Φιλοσοφώντας στα Αττικιστί

Έργα

Φιλοσοφώντας στα Αττικιστί     Χορωδίες, ορχήστρες, δημιουργικές ομάδες

Προγράμματα     Διαγωνισμοί      Χειμερινή διαμονή      Εντυπώσεις

 


ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ
ΕΝ ΤΩ «ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΕΙΔΥΛΛΙΩ»
5-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

επισκεφτείτε τα δύο Βίντεος κάτωθι για μια γρήγορη γνωριμία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ

 

https://youtu.be/97VoE96O4dc

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmP2FDj8d6Q&t=90s


Τὸ μορφωτικό -πολιτιστικό συγκρότημα ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ» θὰ φιλοξενήσει τὴν Σχολὴ διδασκαλίας αρχαίων Ελληνικῶν «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» τῆς δρ. Εἰρήνης Μαυροπούλου (με έδρα την Αθήνα)θέλοντας νὰ τιμήσει τὴν προσπάθεια τῶν μικρῶν της μαθητῶν καὶ τῶν γονέων τους. Εκεί, δίπλα στην ακρογιαλιά ,μέσα σε ένα κήπο οπωροφόρων δένδρων και ανθέων 4 στρεμμάτων, όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή με χώρους ασκήσεων, μουσικά όργανα και βιβλιοθήκη, οι μαθητὲς αλλά και πολλοί γονείς θα έχουν τὴν ευκαιρία νὰ παρακολουθήσουν δωρεὰν θερινὰ μαθήματα ελληνικής γλώσσης και πολιτισμού με τους καθηγητές της σχολής διαμένοντες όλοι δωρεάν στα διαμερίσματα του συγκροτήματος ,
Ένα τμήμα τῆς δουλειάς τους (ἀπαγγελίες ποιημάτων, θεατρικὰ δρώμενα στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ ἄσματα) θα παρουσιασθή τὴν Κυριακὴ 8 Ιουλίου κατὰ την διάρκεια συμποσίου (κατὰ τὰ αρχαιοελληνικά πρότυπα)που θα διοργανώσει η σχολή στον κήπο του Ελληνικού Ειδυλλίου για τους επισκέπτες.
Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ» είναι ένας παραθαλάσσιος χώρος ιδανικὸς για ξεκούραση, έμπνευση καὶ πνευματικὴ δημιουργία μέσα στὴν φύση, καθὼς διαθέτει ευρύχωρα διαμερίσματα με λουτρό/κουζίνα με χώρους δημιουργικής ενασχόλησης για παιδιά, εξέδρες και αίθουσες με γκραν πιάνο για ασκήσεις και διεθνείς εκδηλώσεις στην κλασική μουσική στα ελληνικά γράμματα και στις καλές τέχνες καὶ μεγάλες βεράντες-υπαίθρια σαλόνια -μπροστά σε κάθε διαμέρισμα κάτω από κληματαριές,με θέα την θάλασσα, τα βουνά και τους κήπους. Επίσης ελεύθερη είναι και η χρήση του μεγάλου πιάνου με ουρά που βρίσκεται μέσα σε όλο αυτόν τον παράδεισο των οπωροφόρων δένδρων.
Το «Ελληνικόν Ειδύλλιον» ιδρύθηκε στὰ Σελιανίτικα Αιγίου το 1991 από τον Ανδρέα Ντρέκη, με σπουδές οικονομίας και κοινωνιολογίας στο Πανεπιστημίου της Βέρνης, κι είναι ένας μη κερδοσκοπικός, αυτοχρηματοδοτούμενος πολιτιστικός φυσιολατρικός χώρος,
ένας «Κήπος των Μουσών» στην παραλία Σελιανιτίκων, με στόχο την προαγωγή της κλασσικής μουσικής και των ελληνικών κλασσικών γραμμάτων μέσα από ποιοτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και διαλέξεις και προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών προς ουμανιστικά γυμνάσια.
Τα Σελιανίτικα, 7 χιλ. δυτικά από το Αίγιο, διακρίνονται για την εκτεταμένη παραλιακή ζώνη μέσα στο πράσινο με παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια καφέ μπαρ, θερινούς κινηματογράφους και πεζόδρομους για περιπάτους στην ακρογιαλιά.
Μάθετε περισσότερα για το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ στο www.idyllion.gr και για την Σχολή και την μέθοδο διδασκαλίας αρχαίων Ελληνικών ‘»ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ» στο www.fronein.gr

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες ή το συμπόσιο της σχολής, μπορεῖτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

 

Επίσης εδώ ακολουθεί η επόμενη από ημάς πρόσκληση

ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ 2018 EN ΤΩΙ ΚΗΠΩΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
TΕΡΨΙΣ ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ TΙΜΩΝΤΩΝ!
Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι - ἕξ καί εἴκοσι ἔτη - ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν - 21. Ἰουλίου - 04. Αὐγούστου 2018

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ. Κάλλιστοι οὖν ἔσονται οἱ διάλογοι πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.

∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι συλλεγόμεθα καὶ ἀναγιγνώσκομεν γράμματα ἀξιώτατα τῶν ἀρχαίων ἐξηγούμενοι αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων καὶ φιλοσοφούμενοι περὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht
Schützenstraße 14
12165 Berlin
E-Mail: flofeicht@googlemail.com
Tel.: 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ.
πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Ελληνικόν Ειδύλλιον
Κήπος των Μουσών
Κυανής Ακτής 20, 25100 Σελιανίτικα-Αίγιο, Ελλάδα

Ανδρέας Ντρέκης
Τηλ: 0030-2103461034
Κινητό: 0030 69 72 26 33 56
Mail: info@idyllion.eu
www.idyllion.eu

Ιούνιος 2018

Θέμα: Ανακοίνωση βραβευμένων βίντεος του διεθνούς διαγωνισμού AΓΩN ΑΡΜΟΝΙΑΣ 2018 για την προώθηση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ,λογοτεχνίας και φιλοσοφίας

 

Ανακοίνωση και γνωστοποίηση των βραβευμένων βίντεος κατά το έτος 2018 του ετήσιου διεθνούς διαγωνισμού «Agon Armonias» για την προώθηση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας με τη βοήθεια μουσικής, ποίησης, θεατρικών ή καλλιτεχνικών συνθέσεων που ίδρυσε ο Ανδρέας Ντρέκης (Ιδρυτής και Επικεφαλής του πολιτιστικού και μορφωτικού χώρου Ελληνικόν Ειδύλλιον)
Επίσης ανακοίνωση των από το Ελληνικον Ειδύλιιον επιδοτουμένων προγραμμάτων / σεμιναρίων και θεατρικών έργων "μιλώντας και φιλοσοφώντας στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα 2018 & 2019"
Τα καλύτερα βραβευμένα βίντεος είναι επίσης διαθέσιμα στη σελίδα μας στο Facebook "Hellenikon Idyllion". Τα μέλη της κριτικής επιτροπής έδωσαν 1 πρώτο βραβείο και 5 δεύτερα βραβεία.

 

Απολαύστε εδώ τα 6 βραβευμένα βίντεο!


στο Facebook https://www.facebook.com/Idyllion/
ή αντιγράψτε και επικολλήστε τους ακόλουθους συνδέσμους στο πρόγραμμα περιήγησής σαςhttps://www.youtube.com/watch?v=g3YFz2fBX98
https://www.youtube.com/watch?v=SGaJlLYdf7s
https://www.youtube.com/watch?v=QFI1J21Ffpg
https://www.youtube.com/watch?v=0fo_zj1No_M
https://www.youtube.com/watch?v=fVvZVRlBGHM 

https://www.youtube.com/watch?v=_3rXUlKPwq4

όπως και το κάτωθι λινκ από τον διαγωνισμό του 2017 1 βραβείο σε θεατρικούς διαλόγους

Link zum Gewinnervideo

 

Αγαπητοί φίλοι της Ελληνιικής κλασσικής γραμματείας

Σας παρακαλούμε προωθήστε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τα Αρχαία Ελληνικά ΑΓΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 2018 ‘’Agon Armonias 2018’’ καθώς και τις συνημμένες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο μας «Μιλώντας και φιλοσοφώντας στα Αρχαία Ελληνικά» από τις 21 Ιουλίου - 4 Αυγούστου 2018 και από τις 17 Αυγούστου 2019 - 31 Αυγούστου 2019 στους υπεύθυνους δασκάλους ή καθηγητές στο τμήμα Αρχαίας Ελληνικής στο σχολείο, πανεπιστήμιο ή ίδρυμά σας. Το σεμινάριο θα διαρκέσει 2 εβδομάδες και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ειδυλλίου, που βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της Πελοποννήσου στην Ελλάδα.

Αγαπητοί καθηγητές, δάσκαλοι, φοιτητέςκαι μαθητές της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας,

Η 26η επέτειος του προαναφερθέντος του σεμιναρίου που επιδοτείται από τον Ανδρέα Ντρέκη είναι αυτή τη χρονιά και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις για το φετινό σεμινάριο. Απευθύνεται σε δασκάλους καθώς και σε μαθητές γυμνασίου και πανεπιστημίου που μελετούν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Το κόστος κάλυψης εξόδων του σεμιναρίου 2 εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του καταλύματος και δύο συμποσίων, είναι 300 Ευρώ ανά άτομο. Παρέχεται και μια επιλογή, δηλαδή εάν οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο δώσουν μια θεατρική παράσταση στα Αρχαία Ελληνικά με βάση το λιμπρέτο του λυρικού έργου "Helike Athanatos", τότε θα τους δοθεί ένα εντελώς δωρεάν σεμινάριο με διαμονή ή μόνο δωρεάν διαμονή αν επιλέξοον ένα άλλο χρονικό διάστημα να έλθουν.
Το λυρικό έργο "Helike Athanatos" έχει συνθεθεί για να τιμηθεί η μνήμη και να γίνει γνωστό το ιστορικό γεγονός της το 373 πΧ καταβύθισης στη θάλασσα της παραλιακής πόλης Ελίκης μετά από ένα δυνατό σεισμό στην κλασσική εποχή, η οποία θεωρείται ως η «Ελληνική Πομπηία». Ένα ντοκιμαντέρ του BBC που αναφέρεται σε αυτό το θέμα μπορείτε να το δείτε στο site:

https://www.dailymotion.com/video/x226078

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιχορηγούμενο έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

 

Η τάξη ελληνικής γλώσσας του γυμνασίου από το Husum θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις μας από τις 17 έως τις 27 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους 2018 και θα εκτελέσει για δεύτερη φορά θεατρικό έργο στην αρχαία ελληνική γλώσσα ακολουθώντας το Λιμπρέτο της όπερας «Helike Athanatos», το οποίο συνέγραψε ο Δρ.Franz Knappik. Μπορείτε να δείτε αποσπάσματα από την πρώτη παράσταση που δόθηκε το 2015 από μια διαφορετική τάξη ελληνικής γλώσσας από το ίδιο γυμνάσιο στους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=wg8RnJUqz1M

https://www.youtube.com/watch?v=eaT20RSp4pw 

Κάθε τάξη είναι ευπρόσδεκτη να παρουσιάσει στη σκηνή τη δική της εκδοχή ακολουθώντας το Λιμπρέτο του "Helike Athanathos". Εάν ενδιαφέρεστε ή έχετε οποιεσδήποτε απορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια και τα προγράμματά μας μπορείτε να βρείτε ατα γερμανικά ή στα αγγλικά στις ιστοσελίδες μας

Attisch philosophieren  

Philosophize in Ancient Greek  

Θα σας είμαστε υποχρεωμένοι να προωθήσετε τα προγράμματά μας με κάθε τρόπο στον κύκλο σας φίλων και γνωστών. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε προσωπικά στο "Ελληνικόν Ειδύλλιον" ή να λάβουμε κάποιες προτάσεις σας και να προωθήσουμε κάθε συνεργασία μαζί σας!

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις προσπάθειές σας,
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Αντρέας Ντρέκης
Ιδρυτής και Επικεφαλής του Ελληνικού Ειδυλλίου
Επικοινωνία:

Ελληνικόν Ειδύλλιον
Κήπος των Μουσών
Κυανής Ακτής 20, 25100 Σελιανίτικα-Αίγιο, Ελλάδα

Ανδρέας Ντρέκης
Τηλ: 0030-2103461034
Κινητό: 0030 69 72 26 33 56
Mail: info@idyllion.eu
www.idyllion.eu

Link zum Gewinnervideo

 

 

 

 

 

 

Πάνω