-" ?> Projekty - Filozofujemy w języku starogreckim

Projekty

Filozofujemy w języku starogreckim     Chóry, orkiestry, grupy twórcze

Programy     Konkursy      Atrakcje zimowe      Impresje

Ἀττικιστὶ διαλέγεσθαι ἐν τῷ κήπῳ τῶν Μουσῶν
13.-27. Αὐγούστου 2016

"ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ“ 2016 
EN ΤΩΙ ΚΗΠΩΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΟΣ
" ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ " ΟΝΟΜΑ ΕΧΕΙ

"ΑΓΩΝ KAI ΕΡΓΟΝ ΚΑΛΟΝ K ́ΑΓΑΘΟΝ" 2016
ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ TΙΜΩΝΤΩΝ 

Ἀκμάζοντος τοῦ θέρους κατὰ τὸ σύνηθες φίλαι καὶ φίλοι μέν τινες φιλέλληνες ἐν τῷ καλουμένῳ κήπῳ τῶν Μουσῶν ἁθροίσονται ὡς συναττικίσοντες. Οὗτος δὲ ὁ κῆπος, μέγας καὶ ἐπίσκιος καὶ παραθαλάττιος ὤν, εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ.
Καλλίστη δὲ γενήσεται ἡ ἡμετέρα διδασκαλία πολλῶν καὶ ἄλλων φιλελλήνων τῶν λόγων μετεχόντων.
∆ιὰ μὲν οὖν τοῦτο παρακαλοῦμεν πάσας καὶ πάντας ὑμᾶς ἐκ πάσης τῆς οἰκουμένης, αἳ/οἳ χαίρετε τῇ τῶν ἀρχαίων σοφίᾳ καὶ τοῖς λόγοις αὐτῶν, προσελθόντες συνδιαλέγεσθαι ἡμῖν. Ποία δὲ γενήσεται ἡ διδασκαλία; ∆ὶς τοι τῆς ἡμέρας ἐν τόπῳ χαρίεντι τοῦ κήπου συλλεγόμεθα καὶ αναγιγνώσκομεν γράμματα ἀρχαῖα ἐξηγούμενοι αὐτά κατὰ τὸ ἔθος τῶν φιλολόγων.
Οὐδενὶ δὲ ἀνάγκη ἔσται ἐξ ἀρχῆς ἀττικιστὶ ὥσπερ Γοργίας μακροὺς λόγους προφέρειν. Ἔξεστι γὰρ παντὶ τὸ πρῶτον μόνον ἀκροατὴς γενέσθαι. Ἀλλὰ ταχέως ὄψεσθε ὡς ῥαδίως ταῖς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων λέξεσιν διαλεγόμεθα. Μελέτη γὰρ τὸ πᾶν, ὥς φησι Περίανδρος.
Ἡ δὲ ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διαγωγὴ οὐ μονον ἐκ διαλόγων σύγκειται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα γένοιτο ἄν πολλά. Πολλάκις γὰρ μουσικοί τε καὶ ἄλλοι τινὲς παιδείαν τιμῶντες ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Εἰδυλλίῳ διατρίβουσιν, ὥστε συναυλίαι καὶ ἀκροάσεις τινὲς γίγνονται ἑσπέρας. Καὶ οἷόν τε ἂν εἴη ἄλλον τόπον θεάσασθαι καὶ δρᾶμά τι ἐν ἀρχαίῳ τινὶ θεάτρῳ.
Τοῦδε δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ πρόκειται ἡμῖν ὡς ἀναγνωστέος Όμηρος μελετῶσι. Ὁ δὲ διδασκαλίαρχος ἐκλογὴν τινα κομψοτάτων στίχων τοῦ Όμήρου παρασχήσει.
Ἐάν τι πλέον καὶ ἀκριβέστερον θέλητε μαθεῖν – περὶ μάλιστα τῆς νυκτερινῆς διαμονῆς καὶ τῶν δωματίων καὶ τῶν λοιπῶν – εἰκὸς ἄν εἴη ὑμᾶς ἐν καιρῷ πυθέσθαι τοῦ τῆς διδασκαλίας καθηγητοῦ

Κυρ. Florian Feicht
Schützenstraße 14
12165 Berlin
E-Mail: flofeicht@googlemail.com
Tel. 0170-5835320

ἡ τιμὴ ἡ τῆς ἐν πολυκλίνοις δωματίοις διαμονῆς: διακόσια καὶ πεντήκοντα εὐρώ. ἡ τῆς διδασκαλίας τιμή: πεντήκοντα εὐρώ. πυθέσθαι ἔξεστι καὶ τοῦ κτίστου καὶ κυρίου τοῦ Ἑλληνικοῦ Εἰδυλλίου καὶ ταύτην λαμπρῶς τὴν διδασκαλίαν χορηγοῦντος

Κυρ. Andreas Drekis

Odysseues in Hellenikon Idyllion

Odyseusz i syreny, H. Dreiper, 1909

Konkurs - wydarzenia przesKu czci języka filozofii 

Nawet w dzisiejszych czasach są ludzie którzy uczą się języka Plato, aby poszerzyć swoje rozumienie klasycznej greckiej filozofii, sztuki retoryki, klasycznej tragedii.

Dlatego w Hellenikon Idyllion witamy każdego entuzjastę, z każdego kraju w zakresie seminarium >Starożytny Grecki język < , by przyciągać teksty (również poematy) w Klasycznej Grece.

Dopuszczalne tematy to te, które omawiają  wartość i działanie Klasycznego języka i kultury Greków .

Aby wzbogacić twoją pracę mile widziane są dodatkowe materiały audiowizualne.

Prosimy o podejmowanie „wyszukanych” tematów, mogących wykorzystać bogactwo niuansów Starej Greki.

Hellenikon Idyllion uhonoruje uczestników w następujący sposób:

1. Każdy uczestnik otrzyma świadectwo

2. W świadectwie zawarta zostanie indywidualna ocena treści każdej pracy według jej wartości

3. Odpowiednie teksty będą publikowane

4. Dla tekstów o szczególnej jakości mamy specjalne nagrody

Warunki udziału: Prześlij swój tekst do: Hellenikon Idyllion, GR-25100 Selianitika/Egion.

Teksty muszą dojść do Hellenikon Idyllion najpóźniej do 1 lipca.

Napisz teksty na komputerze. Nie pisz więcej niż 100 wierszy na stronie i maksymalnie 2 strony .

Opowiedz, czym obecnie się zajmujesz (szkoła/ zawód / hobby)

Jak długo i w jaki sposób uczyłeś się klasycznej greki.

W górę

Seminarium

Między 12 a 26 sierpnia 2007: Rozmowy w języku starogreckim i czytanie natchnionych tekstów w Hellenikon Idyllion

Relaks w Grecji i - i tym samym - doskonalenie  znajomości języka ; prawda że to brzmi ciekawie? To jedyne miejsce, gdzie nadarza się taka okazja.

Uczniowie liceum i studenci wyższych uczelni, ale i osoby dorosłe z różnych krajów świata spotykają się w dużym, zacienionym ogrodzie blisko morza; razem odkrywają że mogą uczestniczyć w konwersacji, czytać i mówić o zabawnych i głębokich  tekstach, a wszystko to w języku, w którym mówił Plato.

W tym samym czasie w ośrodku wakacyjnym Hellenikon Idyllion odpoczywają muzycy i ludzie kultury i sztuki; dla gości wieczorami organizujemy wykłady i koncerty.

Hellenikon Idyllion jest położony na północnym wybrzeżu Peloponez blisko Aegio, tradycyjnego miasta przyciągającego uwagę głównie greckich gości. Organizator seminarium języka starogreckiego wspiera uczestników ofiarując darmowy nocleg we wspólnych pokojach, gdy są one dostępne.  Na życzenie może zapewnić nocleg w pokojach jedno- lub dwuosobowych .

Koszty seminarium za dwa tygodnie: 200,- € (cena obejmuje zakwaterowanie oraz 4h seminarium dziennie)

Zapisy i więcej informacji o wykładowcach kursu:

+ 49 - 48Poczytaj opis seminarium w języku starogreckim:

Z występów w 2004 r.

3 września 2004.
Wieczór z inspirującą grecką mitologią.

Koncert: arie operowe i teksty z greckiej mitologii. Śpiewaczka prof. Jagna Sokorska-Kiwka i uczestnicy jej kursu wokalnego.

4 września 2004.
Wieczór z klasycznym greckim językiem:

Występy

Z tekstami z attyckich konkurencji, które otrzymały nagrody -  i teatr - własne dialogi filozoficzne w języku attyckim napisane przez uczestników podczas warsztatu

Religie w późnym starożytnym świecie i chrześcijaństwie - wykład Helmutha Quack’a, wykładowcy warsztatów.

W końcu (starożytny) grecki wieczór

Jedzmy starożytne greckie specjalności i zatańczmy jak Grecy przy dźwięku gitar!! (muzyka na żywo)

Warsztat Spoudastai Tou 2001

Teksty (Proszę kliknąć, by powiększyć):

W górę

Agon Aretes - Konkurs języka starogreckiego 2005 (wydarzenia przeszłe)

Międzynarodowa konkurencja : Starożytny grecki język, klasyczna filozofia i projekty artystyczne.

Dla studentów i uczniów od lat 16.

W tym roku  Hellenikon Idyllion -miejsce spotkań kulturalnych - jest gospodarzem konkursu, który łączy język starogrecki, filozoficzne myślenie i artystyczny rozwój. Przedmiotem konkursu jest  zainteresowanie ludzi grecką kulturą i rozwinięcie zainteresowania starożytnym światem.

Przykłady prac:

Raffaela Grossgesse

Raffaela Grossgesse      MechtildChristina Rados

Ćwiczenie

Wybierz jedno filozoficzne powiedzenie ze Starożytnej Grecji!

(podaj imię filozofa)

Interpretacje – wyjaśnij powiedzenie w jęz. niemieckim!

Twoje tłumaczenie powinno zawierać następujące elementy:

A) Wyjaśnij, dlaczego wybrałeś to powiedzenie i zilustruj jego znaczenie!

B) Dlaczego myślisz, że starożytny grecki język szczególnie się nadaje do tego, by wyrazić nim myśl filozoficznego powiedzenia?

C) Bezużyteczne jest uczenie się języka starogreckiego, ponieważ nie mówi się już w tym języku.

Przedstaw Twoją opinię!

długość Twojej interpretacji powinna wynosić maksymalnie dwie strony (wielkość czcionki 11.)

Projektowanie

Zaprojektuj plakat przedstawiający greckie powiedzenie.

Powinno być też w nim zawarte niemieckie tłumaczenie powiedzenia.

Zaprojektuj plakat w formacie DIN A4. Umieść swoje imię i nazwisko w prawym dolnym rogu plakatu

Pomysł projektu plakatu zależy od ciebie. Możesz go namalować lub narysować, stworzyć kolaż lub zaprojektować plakat na komputerze. Możesz uwolnić swoją wyobraźnię.

Organizacja

Jury składa się z dwóch greckich i jednego niemieckiego nauczyciela liceum.

Ich decyzja jest definitywna i nieodwołalna.

Ocenie podlega filozoficzna interpretacja, rozumienie starożytnego greckiego języka i artystyczny projekt.

Biorący udział studenci zgadzają się na to, by ich prace mogły być przez nas wykorzystane w sposób nieograniczony. Nazwiska zwycięzców będą publikowane w Internecie.

Końcowy termin

Prace do konkursu (tylko jedna praca od jednej osoby) muszą być wysłane przed 30 czerwca 2005.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku i adresu oraz adresu szkoły i imienia nauczyciela lub profesora.

Nagrody

koncepcje uczniów i studentów będą oceniane osobno w dwóch kategoriach.

Każdy uczestnik otrzymuje świadectwo.

Najlepsi studenci w każdej kategorii wygrywają pobyt dla dwóch osób w Hellenikon Idyllion.

Sześciu zwycięzców pierwszych nagród zaprosimy na dwutygodniowy darmowy pobyt, sześciu zwycięzców drugiej nagrody może spędzić jeden tydzień w Hellenikon Idyllion.

Przyznajemy zniżkę dalszym współtowarzyszom w umówionym terminie .

zakwaterowanie  jest zapewnione w pokojach dla 2 lub 3 osób.

Miejsce spotkań Hellenikon Idyllion

Hellenikon Idyllion jest muzycznym i kulturalnym miejscem spotkań bezpośrednio na plaży w dużym ogrodzie pełnym owoców - winogron i kwiatów na typowym greckim kąpielisku morskim Selianitika na północnym wybrzeżu Peloponez.

Jest to miejsce spotkań orkiestr, chórów, grup teatralnych i malarstwa, klas szkolnych, rodzin i osób indywidualnych oraz amatorów starożytnego i nowego greckiego języka i kultury. Organizowane są tu seminaria, wykłady, sympozja, wystawy, konkursy , koncerty i festiwale.

Popularyzowanie starogreckiego języka.

Przyznajemy zniżkę od 30 do 50 % od ceny pokoju i pobytu dla szkolnych klas, które uczą się starożytnej Greki i przywożą skomponowane przez siebie starożytne greckie teksty do dyskusji z nami.

(Prosimy o uzgodnienie szczegółowych terminów)

Jeśli przyjedziesz do Grecji z twoją klasą w tym roku, zamieszkaj w Selianitika i odwiedź ogród muz. Jeśli chcesz się zaznajomić z Hellenikon Idyllion, chętnie  zaprosimy delegację z twojej szkoły na krótki pobyt w Selianitika.

Ucieszymy się , jeśli nas odwiedzisz.

P.S.: od 7 do 21 sierpnia nasze seminarium Klassisches Griechisch miteinander sprechen und geistvolle Texte lesen (Mówmy w starożytnym greckim języku razem i czytajmy znakomite teksty) ma miejsce po raz trzynasty, a nasz attycki konkurs po raz siódmy.

W górę